start


Najczęściej oglądane

Newsy

W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi aktualnościami.

Artykuły

W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi aktualnościami.

Warunki i tryb rekrutacji

Warunki i tryb rekrutacji na rok akademicki 2020/2021

Zgodnie z zarządzeniem rektora oraz na podstawie zmian wprowadzonych w przepisach systemu oświaty oraz ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną rekrutacja na rok akademicki 2020/2021 odbędzie się z wykorzystaniem technologii informatycznych.
 

Wszelkie procedury administracyjne związane między innymi z:
- rejestracją kandydatów na studia,
- informowaniem kandydata o zakwalifikowaniu oraz przyjęciu na studia,
- przyjmowaniem niezbędnych dokumentów wymaganych od kandydatów zakwalifikowanych na pierwszy rok studiów,
- rozmowa kwalifikacyjna na studia II stopnia na kierunek Zarządzanie,
będą prowadzone on-line.

 

INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA 2020/2021

 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Kierunek: AUTOMATYKA i ROBOTYKA (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne) - nowość
        
Egzamin maturalny (nowa matura) - konkurs świadectw z uwzględnieniem pisemnego egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych.
Egzamin dojrzałości (stara matura) – konkurs świadectw obejmujący wyniki ukończenia szkoły średniej z języka polskiego, języka obcego i matematyki albo fizyki albo informatyki. 

Z pominięciem postępowania rekrutacyjnego o przyjęcie na studia ubiegać się mogą laureaci i finaliści stopnia centralnego i okręgowego olimpiady matematycznej, fizycznej, chemicznej, informatycznej, wiedzy technicznej.


Kierunek: BUDOWNICTWO (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne)
       
Egzamin maturalny (nowa matura) - konkurs świadectw z uwzględnieniem pisemnego egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych.
Egzamin dojrzałości (stara matura) – konkurs świadectw obejmujący wyniki ukończenia szkoły średniej z języka polskiego, języka obcego i matematyki albo fizyki albo chemii albo informatyki.

Z pominięciem postępowania rekrutacyjnego o przyjęcie na studia ubiegać się mogą laureaci i finaliści stopnia centralnego i okręgowego olimpiady matematycznej, fizycznej, chemicznej, informatycznej, wiedzy technicznej, wiedzy i umiejętności budowlanych, turnieju budowlanego.


Kierunek: ENERGETYKA (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne)   
   
Egzamin maturalny (nowa matura) - konkurs świadectw z uwzględnieniem pisemnego egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych.
Egzamin dojrzałości (stara matura) – konkurs świadectw obejmujący wyniki ukończenia szkoły średniej z języka polskiego, języka obcego i matematyki albo fizyki albo chemii albo informatyki.

Z pomięciem postępowania rekrutacyjnego o przyjęcie na studia ubiegać się mogą laureaci i finaliści stopnia centralnego i okręgowego olimpiady matematycznej, fizycznej, chemicznej, informatycznej, wiedzy technicznej.


Kierunek: FILOLOGIA
       
1. Specjalność: Filologia angielska (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne)

Egzamin maturalny (nowa matura) - konkurs świadectw z uwzględnieniem pisemnego egzaminu z języka angielskiego.
Egzamin dojrzałości (stara matura) – konkurs świadectw obejmujący wyniki ukończenia szkoły średniej z języka angielskiego.

Osoby z nową maturą, które nie zdawały egzaminu dojrzałości z języka angielskiego, osoby ze starą maturą, które nie miały na świadectwie ukończenia szkoły średniej języka angielskiego, a także obcokrajowcy – rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca znajomość języka angielskiego.

Z pominięciem postępowania rekrutacyjnego o przyjęcie na studia ubiegać się mogą osoby, które zdały jeden z wymienionym egzaminów Cambridge: FCE – oceny A, B; CAE – oceny A, B, C; CPE – oceny A, B, C oraz laureaci i finaliści stopnia centralnego i okręgowego olimpiady języka angielskiego.

2. Specjalność: Filologia germańska ze specjalizacją nauczycielską (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne) 

Egzamin maturalny (nowa matura) - konkurs świadectw z uwzględnieniem pisemnego egzaminu z języka polskiego i języka obcego.
Egzamin dojrzałości (stara matura) – konkurs świadectw obejmujący wyniki ukończenia szkoły średniej z języka polskiego i języka obcego.

Osoby z nową maturą, które nie zdawały egzaminu dojrzałości z języka niemieckiego, osoby ze starą maturą, które nie miały na świadectwie ukończenia szkoły średniej języka niemieckiego, a także obcokrajowcy – rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca znajomość języka niemieckiego.

Z pominięciem postępowania rekrutacyjnego o przyjęcie na studia ubiegać się mogą laureaci i finaliści olimpiady języka niemieckiego stopnia centralnego i okręgowego oraz osoby posiadające certyfikat o znajomości języka niemieckiego na poziomie co najmniej A2.

3. Specjalność: Język rosyjski i wiedza o Rosji (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne) 

Egzamin maturalny (nowa matura) – konkurs świadectw z uwzględnieniem pisemnego egzaminu z języka polskiego i języka obcego.
Egzamin dojrzałości (stara matura) – konkurs świadectw obejmujący wyniki ukończenia szkoły średniej z języka polskiego i języka obcego.

Z pominięciem postępowania rekrutacyjnego na studia ubiegać się mogą laureaci i finaliści olimpiady języka rosyjskiego stopnia centralnego i okręgowego oraz osoby posiadające certyfikat o znajomości języka rosyjskiego co najmniej na poziomie A2.
   
4. Specjalność: Dwujęzykowe studia dla tłumaczy (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne) 

Egzamin maturalny (nowa matura) – konkurs świadectw z uwzględnieniem pisemnego egzaminu z języka angielskiego albo niemieckiego albo rosyjskiego. Kandydaci, którzy na egzaminie maturalnym nie zdawali języka angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego – konkurs świadectw obejmujący wyniki ukończenia szkoły średniej z jednego z tych języków.
Egzamin dojrzałości (stara matura) – konkurs świadectw obejmujący wyniki ukończenia szkoły średniej z języka angielskiego albo niemieckiego albo rosyjskiego.

Z pominięciem postępowania rekrutacyjnego o przyjęcie na studia ubiegać się mogą osoby, które: 1) zdały jeden z wymienionych egzaminów Cambridge: FCE – oceny A,B; CAE – oceny A, B, C; CPE – oceny A, B, C oraz laureaci i finaliści stopnia centralnego i okręgowego olimpiady języka angielskiego; 2) osoby z certyfikatami językowymi na poziomie co najmniej A2 z oceną co najmniej dobrą: Goethe – Zerifikat A2, Start Deutsch 2, TELC A2 lub inne porównywalne oraz laureaci i finaliści wojewódzkiej i centralnej olimpiady języka niemieckiego; 3) osoby posiadające certyfikat o znajomości języka rosyjskiego co najmniej na poziomie A2 oraz laureaci i finaliści stopnia centralnego i okręgowego olimpiady języka rosyjskiego.


Kierunek: INFORMATYKA (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne)
       
Egzamin maturalny (nowa matura) - konkurs świadectw z uwzględnieniem pisemnego egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych.
Egzamin dojrzałości (stara matura) – konkurs świadectw obejmujący wyniki ukończenia szkoły średniej z języka polskiego, języka obcego i informatyki albo matematyki albo fizyki.

Z pominięciem postępowania rekrutacyjnego o przyjęcie na studia ubiegać się mogą laureaci i finaliści stopnia centralnego i okręgowego olimpiady matematycznej, fizycznej, chemicznej, informatycznej, wiedzy technicznej.


Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne)
       
Egzamin maturalny (nowa matura) - konkurs świadectw z uwzględnieniem pisemnego egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych.
Egzamin dojrzałości (stara matura) – konkurs świadectw obejmujący wyniki ukończenia szkoły średniej z języka polskiego, języka obcego i matematyki albo fizyki albo chemii albo biologii.

Z pominięciem postępowania rekrutacyjnego o przyjęcie na studia ubiegać się mogą laureaci i finaliści stopnia centralnego i okręgowego olimpiady matematycznej, fizycznej, chemicznej, geograficznej, informatycznej, wiedzy technicznej, innowacji technicznych i wynalazczości.


Kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN (studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne)
       
Egzamin maturalny (nowa matura) - konkurs świadectw z uwzględnieniem pisemnego egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych.
Egzamin dojrzałości (stara matura) – konkurs świadectw obejmujący wyniki ukończenia szkoły średniej z języka polskiego, języka obcego i matematyki albo fizyki albo chemii albo informatyki.

Z pominięciem postępowania rekrutacyjnego o przyjęcie na studia ubiegać się mogą laureaci i finaliści stopnia centralnego i okręgowego olimpiady matematycznej, fizycznej, chemicznej, informatycznej, wiedzy technicznej, techniki samochodowej.


Kierunek: MIĘDZYNARODOWA KOMUNIKACJA JĘZYKOWA (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne) 
       
Egzamin maturalny (nowa matura) - konkurs świadectw z uwzględnieniem pisemnego egzaminu z języka polskiego i języka angielskiego.
Egzamin dojrzałości (stara matura) – konkurs świadectw obejmujący wyniki ukończenia szkoły średniej z języka polskiego i języka angielskiego.

Z pominięciem postępowania rekrutacyjnego o przyjęcie na studia ubiegać się mogą osoby, które: zdały jeden z wymienionym egzaminów Cambridge: FCE – oceny A, B; CAE – oceny A, B, C; CPE – oceny A, B, C oraz laureaci i finaliści stopnia centralnego i okręgowego olimpiady języka angielskiego; osoby z certyfikatami językowymi na poziomie co najmniej A2 z oceną co najmniej dobrą: Goethe – Zertifikat A2, Start Deutsch 2, TELC A2 lub inne porównywalne oraz laureaci i finaliści wojewódzkiej i centralnej olimpiady języka niemieckiego; osoby posiadające certyfikat  o znajomości języka rosyjskiego co najmniej na poziomie A2 oraz laureaci i finaliści stopnia centralnego i okręgowego olimpiady języka rosyjskiego; laureaci i finaliści stopnia centralnego i okręgowego olimpiady języka polskiego, artystycznej, historycznej, filozoficznej.


Kierunek: PEDAGOGIKA (studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne)
       
Rekrutacja na kierunek. Wybór specjalności w trakcie studiów. Do wyboru kilka specjalności, uruchomionych w przypadku zebrania 20 osób chętnych na daną specjalność.

Egzamin maturalny (nowa matura) - konkurs świadectw z uwzględnieniem pisemnego egzaminu z języka polskiego i języka obcego.
Egzamin dojrzałości (stara matura) – konkurs świadectw obejmujący wyniki ukończenia szkoły średniej z języka polskiego i języka obcego.

Z pominięciem postępowania rekrutacyjnego o przyjęcie na studia ubiegać się mogą laureaci i finaliści stopnia centralnego i okręgowego olimpiady z języka polskiego, artystycznej.


Kierunek: PIELĘGNIARSTWO

Studia stacjonarne I stopnia
Egzamin maturalny (nowa matura) – konkurs świadectw z uwzględnieniem pisemnego egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych.
Egzamin dojrzałości (stara matura) - konkurs świadectw obejmujący wyniki ukończenia szkoły średniej z języka polskiego, języka obcego i biologii albo chemii.

Z pominięciem postępowania rekrutacyjnego o przyjęcie na studia stacjonarne ubiegać się mogą laureaci i finaliści stopnia centralnego i okręgowego olimpiady biologicznej, chemicznej, wiedzy o żywieniu i żywności.

Studia niestacjonarne I stopnia (pomostowe)
dla osób, które posiadają prawo wykonywania zawodu pielęgniarki.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Studia przeznaczone są:
Poziom A – 2 semestralne studia zawodowe dla pielęgniarek posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami pięcioletnich liceów medycznych.
Poziom B – 3 semestralne studia zawodowe dla pielęgniarek posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami dwuletnich medycznych szkół zawodowych.
Poziom C – 2 semestralne studia zawodowe dla pielęgniarek posiadających świadectwo dojrzałości i dyplom ukończenia dwuipółletnich medycznych szkół zawodowych.


Kierunek: PRODUKCJA i BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne)
       
Egzamin maturalny (nowa matura) – konkurs świadectw z uwzględnienie pisemnego egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych.
Egzamin dojrzałości (stara matura) – konkurs świadectw obejmujących wyniki ukończenia szkoły średniej z języka polskiego, języka obcego i biologii albo chemii albo matematyki albo geografii.

Z pominięciem postępowania rekrutacyjnego o przyjęcie na studia ubiegać się mogą laureaci i finaliści stopnia centralnego i okręgowego olimpiady biologicznej, ochrony środowiska, wiedzy ekologicznej, wiedzy i umiejętności rolniczych, wiedzy o Polsce i świecie współczesnym, wiedzy o żywieniu i żywności.


Kierunek: TOWAROZNAWSTWO (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne)
       
Egzamin maturalny (nowa matura) - konkurs świadectw z uwzględnieniem pisemnego egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych.
Egzamin dojrzałości (stara matura) – konkurs świadectw obejmujący wyniki ukończenia szkoły średniej z języka polskiego, języka obcego i matematyki albo chemii albo fizyki albo biologii.

Z pominięciem postępowania rekrutacyjnego o przyjęcie na studia ubiegać się mogą laureaci i finaliści stopnia centralnego i okręgowego olimpiady matematycznej, fizycznej, chemicznej, informatycznej, wiedzy technicznej, wiedzy i umiejętności rolniczych, wiedzy o żywieniu i żywności, biologicznej, wiedzy ekonomicznej.


Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne)

Egzamin maturalny (nowa matura) - konkurs świadectw z uwzględnieniem egzaminu pisemnego z języka polskiego.
Egzamin dojrzałości (stara matura) – konkurs świadectw obejmujący wyniki ukończenia szkoły średniej z języka polskiego.


Kierunek: WYCHOWANIE FIZYCZNE (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne)
       
Egzamin maturalny (nowa matura) – konkurs świadectw z uwzględnieniem egzaminu pisemnego z języka polskiego i oceny z przedmiotu wychowanie fizyczne. Z pominięciem postępowania rekrutacyjnego o przyjęcie na studia ubiegać się mogą kandydaci z klasą mistrzowską, I i II klasą sportową.
Egzamin dojrzałości (stara matura) – konkurs świadectw obejmujący wyniki ukończenia szkoły średniej z języka polskiego i oceny z przedmiotu wychowanie fizyczne. Z pominięciem postępowania rekrutacyjnego o przyjęcie na studia ubiegać się mogą kandydaci z klasą mistrzowską, I i II klasą sportową.


Kierunek: ZARZĄDZANIE (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne)
       
Egzamin maturalny (nowa matura) - konkurs świadectw z uwzględnieniem pisemnego egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych.
Egzamin dojrzałości (stara matura) – konkurs świadectw obejmujący wyniki ukończenia szkoły średniej z języka polskiego, języka obcego i matematyki albo geografii albo wiedzy o społeczeństwie.

Z pominięciem postępowania rekrutacyjnego o przyjęcie na studia ubiegać się mogą laureaci i finaliści stopnia centralnego i okręgowego olimpiady matematycznej, informatycznej, wiedzy ekonomicznej, wiedzy o Polsce i świecie współczesnym.


Kierunek: ZIELARSTWO (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne)
       
Egzamin maturalny (nowa matura) - konkurs świadectw z uwzględnieniem pisemnego egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych.
Egzamin dojrzałości (stara matura) – konkurs świadectw obejmujący wyniki ukończenia szkoły średniej z języka polskiego, języka obcego i matematyki albo biologii albo chemii albo wiedzy o społeczeństwie.

Z pominięciem postępowania rekrutacyjnego o przyjęcie na studia ubiegać się mogą laureaci i finaliści stopnia centralnego i okręgowego olimpiady biologicznej, wiedzy i umiejętności rolniczych, wiedzy o Polsce i świecie współczesnym, wiedzy o żywieniu i żywności.
 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Kierunek: INŻYNIERIA PRODUKCJI (studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne) - rekrutacja prowadzona na semestr letni

1. O przyjęcie na  trzysemestralne studia drugiego stopnia na kierunek Inżynieria produkcji może ubiegać się osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera lub drugiego stopnia z tytułem magistra inżyniera:
- kierunku z obszaru nauk technicznych;
- pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk przyrodniczych, społecznych, rolniczych, leśnych i weterynaryjnych.
2. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów drugiego stopnia następuje w drodze postępowania kwalifikacyjnego. Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy i uwzględnia uzyskaną ocenę na dyplomie ukończenia studiów oraz średnią ocen uzyskanych w toku studiów.
3. Podstawą decyzji o przyjęciu na studia jest wskaźnik rekrutacyjny „WR”, wyznaczany wg wzoru:
WR = 10 x O + S
gdzie:
O – ocena figurująca na dyplomie studiów pierwszego stopnia albo drugiego stopnia;
S – średnia ocen uzyskanych w toku studiów.
4. W przypadku wystąpienia wątpliwości, dotyczących osiągnięcia przez kandydata odpowiednich kompetencji niezbędnych do kontynuowania nauki na II stopniu studiów na kierunku Inżynieria produkcji, osoba przyjęta na studia II stopnia, może być zobowiązana do zaliczenia w toku studiów różnic programowych. Zakres różnic programowych na podstawie przedłożonego suplementu do dyplomu i termin ich zaliczenia ustala dyrektor instytutu.
5. Kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub studiów jednolitych magisterskich za granicą, podlegają zasadom rekrutacji obowiązującym wszystkich pozostałych kandydatów.


Kierunek: ZARZĄDZANIE (studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne)
   
1. Podstawą przyjęcia na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek Zarządzanie jest posiadanie dyplomu ukończenia:
a/ studiów pierwszego stopnia kierunku Zarządzanie,               
b/ studiów pierwszego stopnia licencjackich lub inżynierskich lub jednolitych studiów magisterskich kierunków pokrewnych, tj. ekonomia, finansei rachunkowość, towaroznawstwo, a także innych kierunków studiów.

2. Absolwenci kierunku Zarządzanie przyjmowani są na I rok studiów drugiego stopnia stacjonarnych/niestacjonarnych na podstawie konkursu dyplomów. W konkursie tym brana jest pod uwagę średnia ocena, liczona jako średnia arytmetyczna ocen końcowych, uzyskanych w trakcie studiów ze wszystkich przedmiotów, zaokrąglana zgodnie z art. 43 pkt. 6 Regulaminu Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. S. Pigonia w Krośnie.

3. Kandydaci pozostałych kierunków przyjmowani są na I rok studiów drugiego stopnia stacjonarnych/niestacjonarnych na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.
Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest potwierdzenie efektów kształcenia stanowiących wymagania wstępne dla studiów drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej, obejmujących kluczowe efekty kształcenia określone dla absolwentów pierwszego stopnia studiów o profilu praktycznym na kierunku Zarządzanie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. S. Pigonia w Krośnie, corocznie uchwala Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. S. Pigonia w Krośnie oraz podaje go do publicznej wiadomości co najmniej na trzy miesiące przed rozpoczęciem rekrutacji na studia drugiego stopnia.
Za pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej przyjmuje się uzyskanie co najmniej oceny 3,0. Uzyskana w rozmowie kwalifikacyjnej ocena jest uśrednieniem poszczególnych ocen członków Komisji Rekrutacyjnej, zaokrąglana zgodnie z art. 43 pkt 6 Regulaminu Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. S. Pigonia w Krośnie. Uzyskanie oceny niedostatecznej w rozmowie kwalifikacyjnej wyklucza kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego. Również w przypadku nieprzystąpienia przez kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat nie będzie uczestniczył w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym.
Uzyskanie z rozmowy kwalifikacyjnej oceny niższej niż 4,0, w przypadku przyjęcia kandydata na I rok studiów, zobowiązuje go do uzupełnienia efektów kształcenia, poprzez nieodpłatny udział w wyznaczonych zajęciach na studiach pierwszego stopnia, umożliwiających uzupełnienie pożądanych kompetencji. Zakres oraz termin uzupełnienia wiedzy i umiejętności ustala dyrektor instytutu po zasięgnięciu opinii kierownika właściwego zakładu oraz po analizie protokołów Komisji Rekrutacyjnej.

4. Miejsce kandydata na liście rankingowej ustala się na podstawie średniej oceny ze studiów pierwszego stopnia (w przypadku kandydatów określonych w pkt 1a) lub oceny uzyskanej z rozmowy kwalifikacyjnej (w przypadku kandydatów określonych w pkt 1b). W przypadku wystąpienia u kandydatów - odpowiednio - takiej samej średniej oceny ze studiów lub oceny z rozmowy kwalifikacyjnej, dodatkowym kryterium kwalifikacyjnym jest ocena z egzaminu dyplomowego, a następnie ocena z pracy dyplomowej.

 

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Kierunek: PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA i WCZESNOSZKOLNA (studia stacjonarne) - nowość
    
Rekrutacja na jednolite studia magisterskie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna odbywać się będzie w oparciu o konkurs świadectw i egzamin praktyczny, w tym:
Cześć I - konkurs świadectw:
- nowa matura - konkurs świadectw z uwzględnieniem pisemnego egzaminu z języka polskiego i języka obcego;
- stara matura - konkurs świadectw obejmujący wyniki ukończenia szkoły średniej z języka polskiego i języka obcego;
Cześć II - egzamin praktyczny:
- badanie szczególnych predyspozycji do podejmowania studiów obejmujących rozmowę kwalifikacyjną, weryfikującą kompetencje językowe, komunikacyjne i logopedyczne kandydata;
- sprawdzian predyspozycji muzycznych.

Kandydaci na studia legitymujący się dyplomem "matury międzynarodowej" IB (International Baccalaureat) wydanym przez International Baccalaureat Organization, przyjmowani są na studia na podstawie wyników egzaminu przeprowadzonego w ramach programu "matury międzynarodowej".

Osoby, które ukończyły szkołę średnią zagranicą są przyjmowane na studia na ogólnych zasadach obowiązujących w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie, a w przypadku braku możliwości poddania konkursowi ocen ze świadectwa dojrzałości szkoły średniej zagranicznej decyzję podejmuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.

Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia na zasadach określonych w art. 323 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668) oraz w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie podejmowania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. 2018, poz. 1125 z późn. zm.).

Z pominięciem postępowania rekrutacyjnego o przyjęcie na studia ubiegać się mogą laureaci i finaliści stopnia centralnego i okręgowego olimpiady z języka polskiego albo artystycznej. 
 

zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito