start


Najczęściej oglądane

Newsy

W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi aktualnościami.

Artykuły

W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi aktualnościami.

Kierunki i specjalności kształcenia

Kierunek Mechanika i budowa maszyn

 

Specjalność Projektowanie i wytwarzanie w środowisku wirtualnym

Projektowanie i wytwarzanie w środowisku wirtualnym to nowa, unikatowa specjalność
w ofercie uczelni, realizowana przy współpracy z grupą Nowy Styl oraz IBS Poland (Dassault Systems).
W trakcie studiów student zdobędzie wiedzę i umiejętności w zakresie budowy, wytwarzania
i eksploatacji maszyn, mechaniki, projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych, realizacji procesów wytwarzania i montażu, doboru materiałów inżynierskich oraz nadzoru nad ich eksploatacją, pracy w zespole, koordynacji prac i oceny ich wyników oraz sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technikami komputerowymi.
Szczególny nacisk kładzie się na poznanie komputerowych technik wspomagania procesu konstruowania oraz metod numerycznych analizy konstrukcji, zaawansowanych systemów CAD/CAM/CAE.
Absolwent zdobędzie umiejętność posługiwania się zintegrowanym systemem projektowania
i rozwoju produktu firmy Dassault Systemes 3DExperience oraz pracy z oprogramowaniem CATIA, jednym z najbardziej rozbudowanych i wszechstronnych programów wspomagania prac inżynierskich w zakresie projektowania, tworzenia dokumentacji płaskiej, symulacji metodą elementów skończonych MES  oraz programowania obróbki na maszynach numerycznych typu CNC. Oprogramowanie to jest najpowszechniej wykorzystywane w przemyśle samochodowym i lotniczym. Doskonale sprawdza się w projektowaniu wyrobów AGD, form wtryskowych, tłoczników, wykrojników, elementów z blach, tworzyw sztucznych, kompozytów, linii produkcyjnych i wielu innych. Umożliwia wirtualne sprawdzenie ergonomii projektowanego wyrobu.
 
Po pierwszym roku studiów najlepsi studenci będą mogli realizować płatne staże na terenie zakładów produkcyjnych  Grupy Nowy Styl w Jaśle.
 
Po zakończeniu studiów absolwenci będą mogli podjąć pracę w:
-        biurach konstrukcyjnych,
-        przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego,
-        jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych związanych z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych,
-        firmach projektowo-doradczych. 

Studia trwają 7 semestrów i kończą się nadaniem tytułu inżyniera.


specjalność Obrabiarki sterowane numerycznie

    Specjalność Obrabiarki sterowane numerycznie zapewni pozyskanie niezbędnej wiedzy do rozpoczęcia działalności związanej z produkcją i usługami w zakresie precyzyjnej obróbki skrawaniem, toczenia i frezowania oraz związane z tymi procesami centrami obróbczymi sterowanymi numerycznie (CNC). Studenci tej specjalności posiadają wiedzę z matematyki, fizyki, podstaw konstrukcji maszyn, wytrzymałości materiałów wspierającą następujące przedmioty specjalnościowe:

-    podstawy obróbki skrawaniem,

-    budowa obrabiarek CNC,

-    programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie,

-    rozwiązanie problemów w zakresie sterowanie – obrabiarka,

-    dobór odpowiednich narzędzi skrawających,

-    parametryzacje technologiczne i geometryczne,

-    komputerowe tworzenie dokumentacji technologicznej,

-    bezpieczeństwo pracy na obrabiarkach.

Po zakończeniu studiów I stopnia (inżynierskich) absolwent potrafi:

 

-    wytrzymałościowo kształtować elementy konstrukcji urządzeń maszyn,

-    przeprowadzić numeryczną analizę stanu naprężeń  podczas procesu skrawania,

-    wizualizować wytwarzane obiekty (3D) i symulować stan naprężania i odkształcenia,

-    projektować proces technologiczny związany z techniką wytwarzania,

-    obsługiwać obrabiarki sterowane numerycznie,

-    parametryzować obrabiarki sterowane numerycznie,

-    zarządzać parkiem maszynowym.

 

specjalność Mechatronika i diagnostyka samochodowa

  Specjalność Mechatronika i diagnostyka samochodowa zapewni dobrą znajomość techniki motoryzacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem układów mechatronicznych, elektronicznych i układów sterowania we współczesnych urządzeniach w aspekcie ich niezawodność i bezpieczeństwa. Zagadnienia te obejmują eksploatację układów i elementów mechatronicznych zorientowaną na wykorzystanie komputerowych technik diagnostycznych. Studentom tej specjalności przekazana będzie ogólna wiedza z matematyki, fizyki, materiałoznawstwa, podstaw konstrukcji maszyn wspartych systemami CAD/CAM. Absolwenci tej specjalności uzyskują wykształcenie odpowiadające potrzebom współczesnego zaplecza technicznego motoryzacji, oparte na eksploatacji (użytkowania, diagnostyki, napraw i utylizacji), układów automatycznego sterowania, logistyki zaplecza technicznego motoryzacji, a także technik komputerowych stosowanych we współczesnych samochodach. Prezentowane będą nowoczesne zastosowania układów elektromechanicznych i elektronicznych w układach zawieszenia pojazdów, silnikach spalinowych, elektrycznych i ogniwach paliwowych oraz zespołach przeniesienia napędu. Studenci nauczą się eksploatacji urządzeń i zarządzania zapleczem technicznym przy wykorzystaniu systemów komputerowych, ponadto uzyskają wiedzę z zakresu systemów pokładowego diagnozowania pojazdów, o oparciu o światowe wymagania w tej dziedzinie. Specjalność przygotuje absolwentów do pracy zawodowej głównie w przedsiębiorstwach produkcyjnych i eksploatacji urządzeń sterowanych elektronicznie. Przygotowuje również absolwentów do zarządzania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej w obszarze związanym z zastosowaniem mechatroniki w diagnostyce i konserwacji urządzeń mechanicznych.

specjalność Mechanika lotnicza

    Absolwent tej specjalności zdobędzie dobrą znajomość techniki lotniczej ze szczególnym uwzględnieniem awioniki, budowy płatowców i silników lotniczych. Zagadnienia te obejmą budowę, obsługę i eksploatację jak również diagnostykę poszczególnych zespołów samolotów. Wiedza teoretyczna i umiejętności praktyczne stanowić będą przygotowanie do starań o indywidualny certyfikat Urzędu Lotnictwa Cywilnego wymagany w zawodzie mechanika lotniczego.

Po zakończeniu studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) absolwent będzie potrafił:

-    diagnozować stany poprawnej pracy silników lotniczych;

-    korzystać z systemów nawigacji lotniczej;

-    dokonywać podstawowych napraw sprzętu lotniczego.

 

zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito