start

Podkarpacka Olimpiada Energetyczna

Sprawozdanie z realizacji VI Podkarpackiej Olimpiady Energetycznej

 I etap, etap szkolny, VI Podkarpackiej Olimpiady Energetycznej pod Patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty zorganizowanej przez kierunek Energetyka Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie odbył się 03 marca 2020 roku.

Zgłosiło się do niego ponad 300 uczniów z 13 szkół ponadgimnazjalnych z powiatu dębickiego, sanockiego, jasielskiego, krośnieńskiego, gorlickiego, strzyżowskiego  oraz  ropczycko-sędziszowskiego. Podczas tego etapu uczniowie rozwiązywali zestaw 20 pytań testowych. Tematyka olimpiady obejmowała zagadnienia wytwarzania, opcjonalnego wykorzystania oraz niekonwencjonalnych źródeł energii. Inicjatywą  Olimpiady, podobnie jak w latach ubiegłych, było propagowanie w społeczeństwie wiedzy na temat problemów energetycznych, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekologicznych i wykorzystania odnawialnych źródeł energii, a także wskazanie indywidualnych, amatorskich i profesjonalnych sposobów ich rozwiązywania.W dniu 29 maja 2020 roku odbył się II etap Podkarpackiej Olimpiady Energetycznej, w której wzięło udział 30 najlepszych uczestników, którzy zostali wyłonieni w etapie szkolnym. II etap , z powodu pandemii koronowirusa odbył się na innych zasadach, niż w latach ubiegłych, czyli nie w obiektach Karpackiej Państwowej Uczelni,  a podobnie jak etap pierwszy on-line. W etapie tym uczniowie rozwiązywali test składający się z 30 pytań.

Do III etapu Olimpiady, etapu ustnego,  dostało się 7 najlepszych uczniów szkół średnich.  Byli to Panowie:

1.      Konrad Kij – Zespół Szkół nr 3 w Sanoku

2.      Marcin Marek – Zespół Szkół Technicznych w Jaśle

3.      Bartłomiej Gruchlik – Zespół Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie

4.      Waldemar Moskal -  Zespół Szkół Architektoniczno – Budowlanych w Krośnie

5.      Konrad Gawor -Zespół Szkół Architektoniczno – Budowlanych w Krośnie

6.      Michał Majewski -II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle

7.      Słowik Kacper -  Zespół Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie

Etap ten został przeprowadzony 05.06.2020 roku z  wykorzystaniem licencjonowanej platformy Zoom, umożliwiający kontakt audio i video. Na podstawie rozmowy Komisja Konkursowa w składzie dr Renata Bal oraz dr Katarzyna Stanisz - Czupińska  wyłoniła trzech najlepszych uczniów.
 
Zwycięzcami VI Podkarpackiej Olimpiady Energetycznej zostali:
 
- I miejsce – Waldemar Moskal - Zespół Szkół Architektoniczno – Budowlanych w Krośnie
- II miejsce - Bartłomiej Gruchlik – Zespół Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w
                     Krośnie
- III miejsce - Marcin Marek – Zespół Szkół Technicznych w Jaśle
 
  
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy !!!!
 
Składamy szczególne podziękowania sponsorom Olimpiady: spółce MPGK w Krośnie, która jest z nami od samego początku,  Karpackiej Państwowej Urzelni w Krośnie, firmie SPLAST a także firmie Asseco Busines Solutions oraz Urzędowi Marszałkowskiemu w Rzeszowi bez pomocy, których zorganizowanie imprezy byłoby niemożliwe.
             
  
 
 
Urząd Marszałkowski w Rzeszowie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI Podkarpacka Olimpiada Energetyczna

 Pierwszy etap Podkarpackiej Olimpiady Energetycznej  odbył się 03.03.2020 roku. Do drugiego etapu, ze względu na pandemię koronowirusa, jednak nie doszło.

 Pragniemy jednak, jak co roku, do końca zorganizować Olimpiadę, ale w obecnej sytuacji na  nieco  innych zasadach, dostosowanych do dzisiejszych czasów.

 II etap odbędzie się 29 maja, na podobnych zasadach jak przebiegał I etap olimpiady, czyli online.

 Uczniów, którzy zakwalifikowali się do II etapu serdecznie zapraszamy.

 W razie pytań prosimy o kontakt: olimpiadaenergetyczna@pwsz.krosno.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI Podkarpacka Olimpiada Energetyczna

 Już po raz szósty zapraszamy do udziału w Podkarpackiej Olimpiadzie Energetycznej pod Patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

To wydarzenie stworzone specjalnie z myślą o młodzieży szkół średnich, zainteresowanych energetyką. Tematyka olimpiady obejmuje zagadnienia wytwarzania, opcjonalnego wykorzystania oraz niekonwencjonalne źródła energii.

 

Poprzednia edycja cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. Zgłosiło się do niego ponad 300  uczniów z 15 szkół średnich  z województwa podkarpackiego i małopolskiego. 

W tym roku przygotowujemy dla Was kolejną edycję tego wydarzenia, które odbędzie się:

 

I etap - 03.03.2020 – etap szkolny, podczas którego uczniowie rozwiązywać będą zestaw 20 pytań testowych.

II etap – 03.04. 2020 – odbędzie się w obiektach PWSZ im S. Pigonia w Krośnie, podczas którego uczniowie rozwiązywać będą zestaw 30 pytań testowych.

 

W razie pytań prosimy o kontakt: olimpiadaenergetyczna@pwsz.krosno.pl

 

Pliki do pobrania:

Regulamin

formularz zgłoszeniowy

przykładowe pytania

 

 

V Podkarpacka Olimpiada Energetyczna

Sprawozdanie z realizacji V Podkarpackiej Olimpiady Energetycznej

w 2019 roku

 

Etap szkolny konkursu V Podkarpackiej Olimpiady Energetycznej pod Patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty zorganizowanej przez kierunek Energetyka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie odbył się 13 marca 2019 roku.


 

 

 

 


Zgłosiło się do niego ponad 300 uczniów z 15 szkół ponadgimnazjalnych z powiatu dębickiego, sanockiego, jasielskiego, krośnieńskiego, gorlickiego, strzyżowskiego  oraz  ropczycko-sędziszowskiego. Podczas tego etapu uczniowie rozwiązywali zestaw 20 pytań testowych. Tematyka olimpiady obejmowała zagadnienia wytwarzania, opcjonalnego wykorzystania oraz niekonwencjonalnych źródeł energii. Inicjatywą  Olimpiady, podobnie jak w latach ubiegłych, było propagowanie w społeczeństwie wiedzy na temat problemów energetycznych, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekologicznych i wykorzystania odnawialnych źródeł energii, a także wskazanie indywidualnych, amatorskich i profesjonalnych sposobów ich rozwiązywania.

 

W dniu 12 kwietnia 2019 roku odbył się II etap Podkarpackiej Olimpiady Energetycznej, w której wzięło udział 47 najlepszych uczestników, którzy zostali wyłonieni w etapie szkolnym. Drugi etap składał się z dwóch części.

Pierwsza część II etapu Podkarpackiej Olimpiady Energetycznej miała charakter egzaminu pisemnego. Uczniowie rozwiązywali zestaw 30 pytań testowych.

W tym samym dniu po części pisemnej  wyłoniono 6 najlepszych uczniów, którzy przystąpili do części ustnej olimpiady.

 

Do ścisłego finału (części ustnej) zakwalifikowały się następujące osoby:

- Jakub Nizianty  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie

- Piotr Węgrzynek  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie

- Kacper Słowik – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie

- Witold Pelc  Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im II Czechosłowackiej Brygady

                          Spadochronowej w Nowosielcach

- Waldemar Pyko  Zespół Szkół Nr 2 w Sanoku

- Jakub Żebracki  – Miejski Zespół Szkół Nr 5 w Krośnie  

Po tej części Komisja Konkursowa wyłoniła trzech najlepszych uczniów.

Zwycięzcami V Podkarpackiej Olimpiady Energetycznej zostali:

- I miejsce  – - Piotr Węgrzynek  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie

- II miejsce - Witold Pelc  Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im II Czechosłowackiej

                                                 Brygady Spadochronowej w Nowosielcach

- III miejsce - Jakub Nizianty  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie

 

 Bardzo serdecznie dziękujemy sponsorom: 

 

  

 

            ALMAX FHU

 

 

 

 

 IV Podkarpacka Olimpiada Energetyczna

 

Już po raz czwarty zapraszamy do udziału w Podkarpackiej Olimpiadzie Energetycznej pod Patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty. 

 

 

To wydarzenie stworzone specjalnie z myślą o młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, zainteresowanych energetyką. Tematyka olimpiady obejmuje zagadnienia wytwarzania, opcjonalnego wykorzystania oraz niekonwencjonalne źródła energii.

 

Poprzednia edycja cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. Zgłosiło się do niego 224 uczniów z 17 szkół ponadgimnazjalnych z województwa podkarpackiego i małopolskiego.  

W tym roku przygotowujemy dla Was kolejną edycję tego wydarzenia, które odbędzie się:

 

I etap - 13.03.2018 – etap szkolny, podczas którego uczniowie rozwiązywać będą zestaw 20 pytań testowych.

II etap – 13.04. 2018 – odbędzie się w obiektach PWSZ im S. Pigonia w Krośnie, podczas którego uczniowie rozwiązywać będą zestaw 30 pytań testowych.

 

W razie pytań prosimy o kontakt: olimpiadaenergetyczna@pwsz.krosno.pl

 

Pliki do pobrania: 

regulamin 

formularz zgłoszeniowy

przykładowe pytania 

 

Sponsorzy: 

            

Sprawozdanie z III Podkarpackiej Olimpiady Energetycznej

 

 

         W dniu 07 kwietnia 2017 roku odbył się II etap Podkarpackiej Olimpiady Energetycznej, w której wzięło udział 57 najlepszych uczestników, którzy zostali wyłonieni w etapie szkolnym. Drugi etap składał się z dwóch części.

            Pierwsza część II etapu Podkarpackiej Olimpiady Energetycznej miała charakter egzaminu pisemnego. Uczniowie rozwiązywali zestaw 30 pytań testowych. W tym samym dniu po części pisemnej  wyłoniono 6 najlepszych uczniów, którzy przystąpili do części ustnej olimpiady. Do ścisłego finału (części ustnej) zakwalifikowały się następujące osoby:

- Patryk Maśkowicz – Zespół Szkół nr 3 w Jaśle

- Krzysztof Marszał – Zespół Szkół Technicznych im W. Pola w Gorlicach

- Kamil Sadlik – Zespół Szkół nr 3 im. W. Lipińskiego i M. Bekińskiego w Sanoku

- Jakub Zbarachewicz  – Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy

- Waldemar Moskal – Miejski Zespół Szkół nr 5 w Krośnie

- Piotr Dętkoś – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie

Po tej części Komisja Konkursowa wyłoniła trzech najlepszych uczniów.

Zwycięzcami III Podkarpackiej Olimpiady Energetycznej zostali:

- I miejsce - Waldemar Moskal Miejski Zespół Szkół nr 5 w Krośnie

- II miejsce - Kamil Sadlik Zespół Szkół nr 3 im. W. Lipińskiego i M. Bekińskiego w Sanoku

- III miejsce - Patryk MaśkowiczZespół Szkół nr 3 w Jaśle

Wszyscy uczniowie którzy dostali się do III etapu Podkarpackiej Olimpiady Energetycznej otrzymali cenne nagrody ufundowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie oraz przez Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. S. Pigonia w Krośnie.

III Podkarpacka Olimpiada Energetyczna

W dniu 13 marca 2017 roku odbył się I etap (szkolny) III Podkarpackiej Olimpiady Energetycznej pod Patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty zorganizowanej przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Stanisława Pigonia w Krośnie, w której wzięło  udział ponad 200 uczniów  z 17 szkół ponadgimnazjalnych.

Etap szkolny składał się z 20 pytań testowych z zakresu wytwarzania, opcjonalnego wykorzystania, a także niekonwencjonalnych źródeł energii. 

Drugi etap olimpiady odbędzie się 7 kwietnia  2017 roku w Kampusie Technicznym PWSZ w Krośnie przy  ul. Dmochowskiego 12. Weźmie w nim udział 57 uczniów.

 

Do trzeciego etapu zostanie wybranych 6 uczniów, którzy przystąpią do części ustnej. 

 

III PODKARPACKA OLIMPIADA ENERGETYCZNA POD PATRONATEM PODKARPACKIEGO KURATORA OŚWIATY

III Podkarpacka Olimpiada Energetyczna to konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych zainteresowanych energetyką.

Tematyka olimpiady obejmuje zagadnienia wytwarzania, opcjonalnego wykorzystania oraz niekonwencjonalne źródła energii.
 

Etapy:
I stopnia (szkolne) - 13.03.2017
II stopnia ( PWSZ w Krośnie) - 7 kwiecień 2017 w Kampusie Technicznym PWSZ w Krosnie ul. Dmochowskiego 12
 

Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie olimpiady zamieszczonym poniżej.

W razie pytań prosimy o kontakt: olimpiadaenergetyczna@pwsz.krosno.pl

Pliki do pobrania

Regulamin III Podkarpackiej Olimpiady Energetycznej 2017

Przykładowe pytania

Zapraszamy do rozwiązania przykładowych pytań testowych.

Pliki do pobrania

przykładowe pytania na olimpiadę

zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito