start

Historia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa jest pierwszą uczelnią w Krośnie, z dumą jednak odwołuje się do bogatej historii kształcenia w naszym mieście na poziomie średnim lub półwyższym kadry nauczycielskiej dla okolicznych szkół.

 

Tradycja ta sięga czasów, w których Krosno miało już za sobą świetność gospodarczą XV i XVI w. Za sprawą sprowadzonych w 1614 r. jezuitów rozpoczęła w 1631 r. funkcjonowanie szkoła, która po szesnastu latach intensywnej działalności edukacyjnej w klasach gramatyki, retoryki i humanistycznych oraz dzięki odpowiedniemu doborowi kadry została podniesiona do rangi kolegium. W 1647 r. jezuici otworzyli pierwszą bursę i internat. Dzięki przedsiębiorczości zakonników oraz licznym funduszom i zapisom kolegium przetrwało, z drobnymi przerwami, aż do 1773 r. Kasata zakonu i likwidacja kolegium zapoczątkowały ponad stuletni okres zapaści edukacyjnej, który skończył się z chwilą otwarcia Państwowego Seminarium Nauczycielskiego Męskiego w Krośnie w 1895 r. W 1849 r. zabudowania kolegium zniszczył pożar; władze austriackie darowały ruinę miastu pod warunkiem podjęcia jej odbudowy na cele szkolne. W XX w. w budynku kolegium otworzono Szkołę Tkacką, a następnie Technikum Tkackie. Po drugiej wojnie światowej w części budynku mieściła się Szkoła Podstawowa nr 1, do której uczęszczała większa część ówczesnych mieszkańców Krosna.

 

Pwsz w Krośnie

 Rycina dawnego kolegium jezuickiego - obecnie budynek dydaktyczny PWSZ w Krośnie

 

Tradycje i dorobek w zakresie kształcenia w Krośnie twórczo wzbogacały również: Liceum Pedagogiczne Męskie (1937-1961), Studium Nauczycielskie(1960-1971), Państwowe Studium Kulturalno-Oświatowe i Bibliotekarskie (1971– do chwili obecnej), Studium Nauczycielskie(1982-1988), Punkt Konsultacyjny Rzeszowskiej WSP (1988-1991), Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych (1990-2001), Kolegium Nauczycielskie(1992-2001).

Kiedy zaistniały ustawowe warunki dla organizowania państwowych wyższych szkół zawodowych, Wojewoda Krośnieński wystąpił do Ministra Edukacji Narodowej z wnioskiem o powołanie uczelni w oparciu o działające w Krośnie i Jaśle placówki kształcące nauczycieli. Dzięki śmiałemu otwarciu władz administracyjnych i oświatowych województwa krośnieńskiego na założenia i wymagania stawiane kolegiom oraz życzliwej pomocy władz i twórczemu wysiłkowi pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, w 1999 roku powstała w Krośnie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15. czerwca 1999 r. Dz. U. Nr 55, poz. 575), która prowadząc 3-letnie i 3,5-letnie studia umożliwia absolwentom uzyskanie tytułu zawodowego licencjata lub inżyniera oraz podejmowanie studiów magisterskich w Krakowie, Rzeszowie i Lublinie.

 

PWSZ w Krośnie

Budynki PWSZ w Krośnie z lotu ptaka

 

W pierwszym roku działalności PWSZ w Krośnie kształciła w pięciu specjalnościach licencjackich: Edukacja wczesnoszkolna, Język polski, Język angielski, Język niemiecki oraz Wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjną i turystyką. W roku następnym oferta została poszerzona o studia inżynierskie na trzech specjalnościach: Eksploatacja i konstrukcja maszyn, Kształtowanie środowiska, Sieciowe systemy informatyczne, a od roku akademickiego2001/2002 dodatkowo o jedną specjalność licencjacką Obsługa ruchu turystycznego i rekreacji i jedną inżynierską Gospodarka regionalna z agroturystyką. W roku akademickim 2002/2003 uruchomione zostały studia licencjackie w zakresie Pielęgniarstwa. W 2004 r. szkoła uzyskała uprawnienia do kształcenia na kierunkach: Filologia, Filologia polska, Pielęgniarstwo, Informatyka, Turystyka i rekreacja, Wychowanie fizyczne, w roku 2005: Pedagogika, Rolnictwo, Inżynieria środowiska, Mechanika i budowa maszyn, a w roku 2007 otwarto kierunek Budownictwo. Od 2010 roku uruchomiono nowy kierunek studiów Towaroznawstwo, a w 2011 Energetykę.

Pierwszym rektorem uczelni został prof. dr hab. Janusz Strutyński, polonista-językoznawca z Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2000-2004 funkcję tę pełnił prof. dr hab. inż. Andrzej Gonet, specjalista w zakresie górnictwa i geodezji inżynierskiej związany z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie. W latach 2004-2008, 2008-2012 rektorem był dr hab. Janusz Gruchała prof. nadzw., polonista-literaturoznawca z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od roku 2012 uczelnią zarządza prof. dr hab. Grzegorz Przebinda - profesor nauk humanistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Rektorzy PWSZ w Krośnie

Rektorzy PWSZ w Krośnie (od lewej: prof. Janusz Strutyński, prof. Andrzej Gonet, prof. Janusz Gruchała)

 

Rektor
prof. dr hab. Grzegorz Przebinda

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie ściśle współpracuje z kilkoma uczelniami akademickimi, z których przyjeżdża znaczna część kadry nauczającej; na tych uczelniach absolwenci PWSZ wybierają najchętniej studia II stopnia. Są to: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Rzeszowski, Akademia Górniczo-Hutnicza i Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Uniwersytet Medyczny i Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie kształci na 18 kierunkach studiów:

 • Budownictwo,
 • Energetyka,
 • Filologia,
 • Filologia polska,
 • Górnictwo i geologia,
 • Informatyka,
 • Inżynieria środowiska,
 • Mechanika i budowa maszyn,
 • Międzynarodowa komunikacja językowa,
 • Pielęgniarstwo,
 • Pedagogika,
 • Produkcja i bezpieczeństwo żywności,
 • Rolnictwo,
 • Towaroznawstwo,
 • Turystyka i rekreacja,
 • Wychowanie fizyczne,
 • Zarządzanie
 • Zielarstwo.

W 2019 roku Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie uruchomiła pierwsze studia magisterskie na kierunkach: Inżynieria produkcji oraz Zarządzanie.

 

 

zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito