start

UNAI - United Nations Academic Impact

PWSZ w Krośnie członkiem akademickiej inicjatywy ONZ: UNAI – United Nations Academic Impact

 UNAI jest globalną, międzynarodową inicjatywą łączącą uczelnie wyższe i organizacje pozarządowe wspierające realizację agendy programowej Organizacji Narodów Zjednoczonych. Do zadań promowanych przez UNAI należą między innymi ochrona praw człowieka, nieograniczony dostęp do edukacji, zrównoważony rozwój, rozwiązywanie i zapobieganie konfliktom.

 

UNAI  od 2010 roku tworzy dynamiczną i zróżnicowaną sieć składającą się ze studentów, badaczy i naukowców, analityków i centrów analitycznych, a także uczelni wyższych i innych organizacji oraz stowarzyszeń związanych z edukacją.  Do UNAI należy 1300 instytucji działających w ponad 130 państwach na całym świecie.

Aktywność i usieciowienie są szczególnie istotne dla osiągania wyznaczonego przez ONZ globalnego celu  zrównoważonego rozwoju, a także sprawiają, że zaangażowane instytucje stają się inkubatorami nowych pomysłów i rozwiązań dla wyzwań, z którymi boryka się współczesny świat.

UNAI jest łącznikiem wszystkich zainteresowanych organizacji, które pragną aby wspólnota międzynarodowa mogła swobodnie korzystać z niewyczerpanej energii i pomysłowości studentów i uczonych na całym świecie, dla pomyślnego rozwoju ludzkości.

Zasady United Nations Academic Impact:

  1. Rozwiązanie problemu światowego ubóstwa.
  2. Kumulacja potencjału społeczeństw.
  3. Edukacja dla wszystkich.
  4. Globalne obywatelstwo.
  5. Dostęp do kształcenia wyższego.
  6. Prawa człowieka.
  7. Dialog międzykulturowy.
  8. Podtrzymanie pokoju i rozwiązywanie konfliktów.
  9. Stabilny rozwój.
  10. Karta ONZ. 

Strona internetowa inicjatywy: academicimpact.un.org

Facebook: facebook.com/ImpactUN
Twitter: twitter.com/ImpactUN
LinkedIn: linkedin.com/company/un.org 

zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito